Skip links

Privacyverklaring

Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen? Hier zijn onze gegevens:

Inner Mind Center
Rhijngeesterstraatweg 40 D, 2341 BV Oegstgeest
info@innermindcenter.com / 06-22 70 66 07

Osteopathie

Om uw behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de osteopaat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Uw osteopaat is gebonden aan het beroepsgeheim, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en er mogen alleen met uw toestemming gegevens aan derden worden verstrekt. U heeft altijd het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien of in digitaal formaat te ontvangen.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. We zijn daarbij wel gehouden aan andere wettelijke bewaartermijnen. Uw vooraf gegeven toestemming mag u op elk moment weer intrekken. Ook mag u bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Vragen en klachten

Het Inner Mind Center doet zijn uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat dan aan ons kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie met de osteopaat uw klacht te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan tot een bevredigende oplossing leiden. Wanneer een klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen we deze helaas niet meer in behandeling nemen.

Indien u met betrekking tot uw klacht niet met uw osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NOF of NRO om de klacht daar te melden. Raadpleeg daarvoor de website van het NOF via osteopathiefederatie.nl of het NRO via www.osteopathie-nro.nl

Bezoekers van onze website
Wat voor gegevens verzamelen we?
  • Wanneer u zich via onze website voor bijvoorbeeld een training, les, workshop of retraite aanmeldt, slaan wij de gegevens op die u op het formulier invult, zodat wij contact met u kunnen opnemen, een factuur kunnen aanmaken, of u desgewenst onze nieuwsbrief te sturen.
  • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
  • Wij bewaren deze gegevens 3 jaar, behoudens de geldende wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens van zeven jaar.
  • Uw gegevens delen wij met Google Analytics (voor webstatistieken met als doel optimalisatie van onze website; hiervoor slaan we ook cookies op) en met MailChimp wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
  • Natuurlijk gaan wij veilig met uw gegevens om. U kunt via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen als u vermoedt dat er misbruik gemaakt wordt van uw gegevens.
Vragen en klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

× Chat met ons