Skip links

Osteopathie Leiden

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat de verminderde beweeglijkheid van bepaalde lichaamsweefsels een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Osteopaten zijn in staat om dergelijke weefsels met hun handen op te sporen en door middel van speciale technieken weer beweeglijker te maken.

Osteopathie is een manuele (door de handen uitgevoerde) methode die gebaseerd is op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daartoe worden de volgende weefsels manueel onderzocht op bewegingsverlies:

  • het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren);
  • het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en
  • het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie).

Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De 3 genoemde systemen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

Osteopathie bij langdurige klachten

Osteopathische behandelingen zijn zeer effectief bij langdurige lichamelijke klachten. Hierbij moet men denken aan klachten die 3 maanden of langer bestaan. Afhankelijk van de ernst en duur van de klacht worden de meeste klachten verholpen binnen 3 tot 5 behandelingen.

Osteopathie en preventie

Naast het verhelpen van lichamelijke en mentale klachten richt de osteopaat zich ook op preventie. De patiënt zal ervaren dat gezondheid en preventie uit meerdere lagen bestaan en dat de behandelingen zorgen voor betere prestaties en welbevinden in het dagelijks leven. Dit is dan ook de reden dat 80% van de cliënten eens in het half jaar terug komen voor een osteopathisch consult.

Verwijzing

Voor een osteopathisch consult heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Afspraak maken

U kunt op twee manieren een afspraak maken:

  1. Maak een afspraak via onze digitale agenda
  2. Bellen naar 06 – 22 70 66 07 (bij geen gehoor graag voicemail inspreken)
Osteopathie helpt bij

Hoofdpijn/Migraine

Whiplash

Schouder-, nek- en rugklachten

RSI (tenniselleboog, golfelleboog)

Revalidatie na medische ingreep

Moeite met afvallen

Spier- en gewrichtsklachten

Maag- en darmklachten

Incontinentie

Aambeien

Long- en ademhalingsproblemen

Stress, overspannenheid

Concentratieproblemen

Vermoeidheid

Nervositeit, somberheid en angst

Burn-out

Geschiedenis van de Osteopathie

Grondlegger van de Osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 ‘The American School of Osteopathy’. Still zag in dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen van wezenlijk belang is voor onderzoek en behandeling van patiënten. Meer dan 100 jaar geleden reageerde hij op de symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde. Langzaam aan heeft de osteopathie zich een plaats verworven in de geneeskunde.

In 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Via Engeland en Frankrijk is de Osteopathie in Europa bekend geworden en kan de opleiding aan internationaal erkende instituten gevolgd worden, zoals onder andere in Parijs, Brussel, Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.

“Panta Rhei” (alles stroomt)

× Chat met ons