Skip links

Re-integratietraject

Inner Mind Program voor bedrijven

Inner Mind Program (IM-program) is een revalidatieprogramma waarmee mentale klachten d.m.v. osteopathie, voeding en Mind Training (mindfulness) op een effectieve en duurzame wijze worden behandeld.
Lichamelijke aanpak van mentale problemen

De algemene overtuiging is dat ons brein de grootste invloed heeft op ons lichaam, terwijl steeds meer wetenschappelijk onderzoek aantoont dat dit vaak andersom blijkt te zijn, namelijk dat ons lichaam (darmen, weerstand, voedingsinname, etc.) een enorme invloed heeft op ons welbevinden. Het is dan ook onlogisch om mentale problemen enkel met een cognitieve benadering (psychologische gesprekken, coaching, etc.) te willen behandelen.

Het verhelpen van geestelijke klachten

Bij het Inner Mind Center weten we dat geestelijke klachten altijd gepaard gaan met lichamelijke dysfuncties. Als we deze dysfuncties niet verhelpen, stagneert het herstelproces van de patiënt. Statistieken laten zien dat psychisch verzuim van een werknemer gemiddeld 180 dagen duurt en dat is langer dan ooit. Patiënten blijven vaak onnodig lang met klachten doorlopen en vinden vaak geen oplossing, ondanks dat ze al meerdere cognitieve therapieën en/of medicijnen hebben geprobeerd. Het Inner Mind Center biedt daarom het IM-programma aan waarbij uw klachten bij de oorzaak worden aangepakt. We gebruiken hiervoor drie invalshoeken: het lichaam, de geest en voeding.

Herstelfase

Tijdens de herstelfase maken we gebruik van het Inner Mind Programma (IM-program). Het is een revalidatie-/re-integratieprogramma waarmee mentale en/of lichamelijke klachten op een effectieve manier worden behandeld. Het behandeltraject is een op maat gemaakt behandelprogramma waarbij we osteopathie, voedingsadvies, mind training en coaching ingezet wordt om werknemers en -gevers te laten herstellen.

Intake

Voordat we van start gaan beginnen we met een uitgebreid intakegesprek. Hierin zal duidelijk worden met welke klachten iemand kampt en hoe gemotiveerd iemand is om te herstellen. Aan de hand hiervan zullen we het IM-programma opstellen.

Het IM-Programma

Het programma wordt op maat gemaakt omdat ieder individu andere zorg nodig heeft. Afhankelijk van iemands klachten wordt er een behandel-/trainingsprogramma opgesteld waarin we de juiste interventies zullen samenstellen. Hierbij kan de ene keer het accent meer liggen op de lichamelijke behandelingen en de andere keer weer op meer op de mindtraining of coaching.

Re-integratiefase

De deelnemers krijgen stap voor stap te leren hoe ze hun inzichten en aangeleerde technieken kunnen integreren op de werkvloer. Dit begeleidingsproces start meestal als de werknemer weer integreert op het werk zodat ze direct feedback kunnen geven aan de hand van hun ervaringen op het werk. Ze krijgen advies en begeleiding om uitdagende situaties anders aan te gaan zodat het re-integratietraject voortgezet kan worden.

Nazorg en preventie

Tijdens de nazorg wordt het programma langzaam afgebouwd. De frequentie van de mindtraining zal afnemen en de behandelingen zetten we meestal nog even voort, maar de tijdsduur tussen elke behandeling zal langer worden.
Wanneer iemand volledig is herstelt en is gere-integreerd raden we altijd aan om eens in het half jaar terug te komen ter preventie.

Voorbeeldprogramma

Een voorbeeld van een tijdschema. Afhankelijk van uw situatie en klachten, kunnen we besluiten om dit schema aan te passen.

Herstelfase

  • Intake
  • Mindtraining – 3 maanden 2 x per week
  • Osteopathisch consult – 2 x per maand
  • Coaching – 2 x per maand

Re-integratie

  • Mindtraining – 2 maanden 2 x per week
  • Osteopathisch consult – 1 x per maand
  • Coaching 1 x per week

Nazorg en preventie

  • Mindtraining – afbouwen
  • Osteopathisch consult 1 x per half jaar
  • Coaching – afronden

De Inner Mind Training is een diepe vorm van mindfulness. Mindfulness is altijd diepgaand, alleen hebben de meeste mensen dit nog niet ervaren omdat er aardig wat oefening bij komt kijken voordat we de mindfulness beheersen. De reguliere mindfulnesscursus van acht weken is een cursus waarbij de deelnemer kennismaakt met wat mindfulness inhoudt. Helaas stoppen de meeste mensen nadat ze de cursus hebben gevolgd.

Is de IM-Training intensief?

De meeste deelnemers verwachten dat de training erg zwaar is, maar na de eerste trainingssessie hebben ze al snel door dat het goed vol te houden is.

Offerte aanvragen

Heeft u of een van uw werknemers interesse om deel te nemen, vraag dan bij ons een offerte aan. U kunt contact met ons opnemen via info@innermindcenter.com

× Chat met ons