Skip links

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom

Je polsen zijn vrijwel constant in beweging. We gebruiken ze namelijk gedurende de hele dag tijdens alledaagse activiteiten: van simpele handelingen, zoals het vastpakken van een mok, schrijven of iemand een hand geven tot meer specifieke verrichtingen tijdens werk of sport. Deze normaal zo gebruikelijke activiteiten kunnen plots onaangenaam of zelfs zeer pijnlijk worden wanneer je te maken krijgt met Carpaal Tunnelsyndroom (CTS), een alledaagse kwaal die het delicate samenspel van je handen verstoort.

Het polsgewricht is onderdeel van ons bewegingsapparaat en vormt de verbinding tussen je onderarm en de hand. Carpaal Tunnelsyndroom is een aandoening die ontstaat wanneer de middelste zenuw in je pols, de zogenaamde mediane zenuw, knel komt te zitten. Deze zenuw, die als een essentieel verbindingspad fungeert, loopt door de nauwe ruimte tussen de handwortelbeentjes en een sterke band van bindweefsel genaamd de carpale tunnel. Wanneer deze tunnel vernauwt door ontsteking, zwelling of andere oorzaken, kan de mediane zenuw bekneld raken, wat resulteert in de symptomen van CTS.

Wanneer je last hebt van Carpaal Tunnelsyndroom herken je je waarschijnlijk wel in een of meerdere van de volgende klachten: tintelingen of een dof gevoel in de duim, wijsvinger, middelvinger en een deel van de ringvinger, een brandend gevoel dat zich door de hand kan verspreiden of het overweldigende gevoel dat je hand ‘slaapt’ zonder aanwijsbare reden.

Klachten bij het Carpaal Tunnelsyndroom kunnen variëren van hinderlijk (mild ongemak) tot ernstige pijn en beperkingen in de beweging van je pols. Veel patiënten ervaren ook veel pijn tijdens het slapen, waardoor een goede nachtrust wordt verstoord. Gelukkig is CTS in de meeste gevallen goed te verhelpen! Zorg ervoor dat je bij klachten altijd zo snel mogelijk medische hulp zoekt en niet met de klachten blijft rondlopen. Hoe eerder je de klachten aanpakt, hoe sneller ze namelijk zijn te verhelpen. Wij helpen je graag om de juiste diagnose te stellen en een persoonlijk behandelplan op te stellen om van je klachten af te komen.

Bij het Inner Mind Center bieden we met osteopathie een holistische benadering van gezondheid en welzijn. Een goed evenwicht in je lichaam is daarbij essentieel voor een goede gezondheid. Door de ervaring die we hebben in het behandelen van Carpaal Tunnelsyndroom zijn onze specialisten bekend met jouw soort klachten en zijn zij in staat om deze in de meeste gevallen effectief te behandelen. De kracht van osteopathie is dat we je niet alleen helpen om de symptomen te verlichten, maar we ook de onderliggende oorzaken van CTS aanpakken. Zo zal de specialist je algehele houding en beweging beoordelen, de mobiliteit van je bewegingsapparaat verbeteren, zachte weefseltechnieken toepassen om de spieren en en bindweefsel rond de de carpale tunnel te ontspannen en advies en oefeningen mee geven.

Wacht bij klachten niet langer en kom in actie! Je kunt vandaag nog een afspraak maken bij het Inner Mind Center om de klachten aan jouw pols door ons te laten onderzoeken en behandelen.

Osteopathie behandeling bij polsklachten
Zo ontstaat Carpaal Tunnelsyndroom

Carpaal Tunnelsyndroom is een sluipende aandoening. Het kan voorkomen door een verscheidenheid aan oorzaken, waarvan langdurig repetitief gebruik van de handen een van de meest voorkomende is. Het risico op het ontwikkelen van klachten door CTS is hoger voor bepaalde beroepsgroepen en activiteiten die herhaalde bewegingen van de handen en polsen vereisen of die de pols gedurende langere tijd in een gebogen positie houden. Enkele voorbeelden van beroepsgroepen zijn bijvoorbeeld kantoormedewerkers, assemblage- en productiewerkers in fabrieken, kappers en caissières. Zwangerschap, obesitas, artritis en andere medische aandoeningen kunnen echter ook CTS triggeren.

Invloed op het dagelijks leven
Net als bij vrijwel alle andere klachten aan het bewegingsapparaat zal ook het Carpaal Tunnelsyndroom een vervelende en aanwezige invloed op je dagelijks leven hebben. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het stadium en de type klachten. Zorg er daarom voor dat je bij beginnende klachten direct medische hulp zoekt om erger te voorkomen.

Wanneer de klachten verergeren, zul je merken dat alledaagse activiteiten je moeizaam afgaan, pijnlijk zijn of zelfs onmogelijk worden. Een koffiemok of glas vasthouden, de was opvouwen en jezelf wassen zijn lang niet meer vanzelfsprekend. Ook je werk, waar je doorgaans dagelijks de meeste tijd aan besteedt, wordt een ongemakkelijke en pijnlijke bezigheid. Naast de fysieke pijn is het in de lijn der verwachting dat je ook emotioneel voor een uitdaging komt te staan: je verliest je zelfstandigheid, hebt hulp van anderen nodig, moet activiteiten waar je normaal veel plezier uithaalt laten schieten en je hebt onvoldoende energie door een gebrek aan goede nachtrust.

Wie vormen de risicogroep voor klachten door Carpaal Tunnelsyndroom?

Als je last hebt van klachten door Carpaal Tunnelsyndroom, dan is de kans groot dat je een vrouw bent. Statistieken laten namelijk zien dat CTS in Nederland ruim 9 keer zo vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Naast vrouwen komen de klachten ook vaak voor onder beroepsgroepen die veel repeterende bewegingen maken of veel handkracht gebruiken. Daarnaast zien we dat de leeftijdscategorie tussen de 40 en 60 jaar een risicogroep is. Personen in deze groep ondervinden procentueel gezien de meeste CTS-klachten.

Klachten bij Carpaal Tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom (CTS) veroorzaakt specifieke symptomen en klachten als gevolg van druk op de mediane zenuw in de carpale tunnel, een nauwe doorgang in de pols. De klachten kunnen variëren van mild tot slopend en zich in een of beide handen voordoen. Veel voorkomende tekenen zijn tintelingen of een dof gevoel in de duim, wijsvinger, middelvinger en een deel van de ringvinger. Sommigen ervaren een brandend gevoel dat zich door de hand kan verspreiden. Het overweldigende gevoel dat je hand ‘slaapt,’ zonder aanwijsbare reden, kan ook een indicator zijn. Deze symptomen kunnen in de loop van de dag verergeren en worden ’s nachts vaak intenser, waardoor veel mensen met CTS hun slaap verliezen.

De klachten:

 • Tintelingen en gevoelloosheid: Een van de meest voorkomende klachten is tintelingen of gevoelloosheid in de duim, wijsvinger, middelvinger en de helft van de ringvinger. Dit gevoel van “prikkelingen” kan vooral ’s nachts of ’s ochtends optreden.
 • Pijn: Veel mensen met CTS ervaren pijn, die meestal begint in de pols en zich kan uitbreiden naar de onderarm, elleboog of schouder. De pijn kan variëren van mild tot scherp en kan chronisch worden als CTS onbehandeld blijft.
 • Krachtsverlies: Sommige patiënten kunnen merken dat ze moeite hebben met het vasthouden van voorwerpen, zoals een pen of beker, vanwege krachtsverlies in de duim en vingers.
 • Verergering ’s nachts: Veel CTS-patiënten ervaren ’s nachts of bij het ontwaken ernstigere symptomen. Het kan hen wakker houden en dwingen hun hand te schudden om tijdelijke verlichting te vinden.
 • Zwelling in de hand: In sommige gevallen kan er zwelling optreden in de hand en de vingers, veroorzaakt door vochtophoping.
 • Verlies van grip en coördinatie: Door gevoelloosheid en krachtsverlies kan het moeilijk zijn om voorwerpen vast te houden en kunnen patiënten problemen hebben met fijne motorische taken, zoals knopen vastmaken.
 • Uitstralende pijn: Soms straalt de pijn uit naar de bovenarm en schouder, waardoor patiënten zich ongemakkelijk voelen in dit hele gebied.

De mate waarin de klachten te verhelpen zijn, hangt af van verschillende factoren, waaronder de oorzaak van de klachten, de ernst van de aandoening en hoe vroeg de behandeling wordt gestart. Als je aanhoudende polsklachten ervaart, is het raadzaam om vroegtijdig medische hulp te zoeken om een juiste diagnose te stellen en passende behandelingsopties te verkennen. Het negeren van klachten kan leiden tot verergering van de aandoening en langdurige beperkingen.

Carpaal Tunnelsyndroom: de risicofactoren

Carpaal Tunnelsyndroom kan zich bij iedereen ontwikkelen, maar sommige mensen lopen een groter risico op het ontwikkelen van deze aandoening. Bepaalde beroepen of activiteiten die repetitieve bewegingen van de pols of veel handkracht vereisen, kunnen het risico op klachten verhogen. Denk hierbij aan mensen in de bouw die zwaar (til)werk uitvoeren of met bepaalde gereedschappen werken, kantoorwerk waar veel wordt geschreven of achter de computer wordt gewerkt of caissières die tijdens hun werkdag duizenden producten scannen.

Repetitieve bewegingen en zware fysieke inspanning met de handen zijn echter niet de enige factoren die het risico op CTS verhogen. Ook geslacht en leeftijd spelen hebben een aanzienlijke invloed. Zo is het risico op het krijgen van carpaal tunnelsyndroom onder vrouwen een stuk hoger dan bij mannen en komt de aandoening vaker voor bij mensen tussen de 40 en 60 jaar ouder.

 • Leeftijd: Het risico op CTS neemt toe naarmate men ouder wordt. Oudere volwassenen hebben een grotere kans op deze aandoening.
 • Geslacht: Vrouwen hebben een hoger risico op CTS dan mannen. Dit kan deels te wijten zijn aan de verschillen in de anatomie van de carpaal tunnel.
 • Genetische aanleg: CTS kan ook in sommige families voorkomen, wat suggereert dat genetische factoren een rol spelen.
 • Medische aandoeningen: Mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals diabetes, reumatoïde artritis, obesitas en schildklieraandoeningen, hebben een verhoogd risico op CTS.
 • Zwangerschap: Zwangere vrouwen kunnen tijdelijke symptomen van CTS ervaren als gevolg van zwelling en hormonale veranderingen. Deze symptomen verdwijnen meestal na de zwangerschap.
 • Werkgerelateerde factoren: Bepaalde beroepen, zoals die waarbij herhaaldelijke hand- en polsbewegingen nodig zijn, kunnen het risico op CTS verhogen. Dit geldt met name voor mensen in de assemblage, typen, naaien en andere repetitieve taken.
 • Handletsel of breuken: Eerdere verwondingen aan de hand of pols, evenals botbreuken in dit gebied, kunnen het risico op CTS verhogen.
 • Anatomische factoren: Sommige mensen hebben van nature een smallere carpaal tunnel, wat het risico op CTS kan vergroten.
 • Overmatig gebruik van de handen: Herhaaldelijk en intensief gebruik van de handen kan bijdragen aan het ontstaan van CTS, met name als dit wordt gecombineerd met onjuiste handposities.
 • Hormonale veranderingen: Hormonale veranderingen, zoals die tijdens de menopauze, kunnen CTS-symptomen verergeren.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze risicofactoren en preventieve maatregelen te nemen om carpaal tunnelsyndroom te voorkomen. Een goede ergonomie, regelmatige pauzes tijdens herhalende taken, en het volgen van juiste bewegingspatronen kunnen allemaal helpen om het risico op klachten te verminderen.

Van milde tot ernstige pijn

In de beginfase van het Carpaal Tunnelsyndroom manifesteert de pijn zich als een subtiel ongemak. Je merkt het zo af en toe op, maar vergeet het ook weer snel op de momenten dat de pijn weer even weg is. De momenten van pijn zijn veelal kort van duur en komen bijvoorbeeld voor na een lange dag werken op kantoor, in de bouw of achter de kassa. De pijn is meestal zwak en soms nauwelijks waarneembaar. Soms ervaar je het eerder als een lichte tinteling.

Wanneer je de pijn negeert en onvoldoende rust neemt of variatie in je bewegingen aanbrengt waardoor het werk minder repetitief wordt, kan de pijn indringender worden en langer aanhouden. Het is bij klachten daarom raadzaam om medisch advies in te winnen om bijvoorbeeld je werk en houding aan te passen.

Ernstige pijn
Wanneer de pijn door het carpaal tunnelsyndroom aanhoudt of verergert, kun je te maken krijgen met ernstige pijnklachten. De prikkelingen in je handen en vingers worden intenser en frequenter, er kan doofheid in de vingers optreden en een vermindering van kracht in je hand. Waar je bij milde pijn de pijn af en toe nog kon vergeten, zijn de klachten nu zo erg dat het je leven aanzienlijk beïnvloedt. Alledaagse activiteiten worden hierbij een uitdaging of zelfs helemaal onmogelijk. We begrijpen de frustratie en de “donkere wolk” die je leven nu overschaduwt maar al te goed en helpen je daarom ook graag middels een effectieve behandelplan je klachten te verlichten. Laten we samen de weg naar herstel inslaan!

Osteopathie behandeling bij polsklachten
Leven zonder de pijn en het ongemak door het Carpaal Tunnelsyndroom

Je kijkt waarschijnlijk reikhalzend uit naar een leven vrij van pijn en ongemak. Terug naar een leven waar je zelf weer de regie over hebt en eenvoudige dagelijkse activiteiten, thuis, op het werk of tijdens het sporten, weer een vanzelfsprekendheid worden. Naast je fysieke welzijn zul je je ook mentaal weer beter voelen. Je bent bevrijdt van de pijn, slaapt beter en haalt positieve energie uit je bezigheden. Om ervoor te zorgen dat de klachten niet terugkeren, kunnen we je specifieke oefeningen of advies meegeven. Zo is je rehabilitatie duurzaam!

Maak gebruik van onze praktische tips en adviezen in tussentijd

Om carpaal tunnelsyndroom (CTS) te voorkomen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan ergonomie en handgezondheid, vooral als je een beroep hebt waarbij herhaalde handbewegingen vereist zijn. Hier zijn enkele praktische tips en adviezen:

 • Ergonomische werkomgeving: Zorg voor een goed georganiseerde en ergonomische werkplek. Pas je stoel, bureau en computer op de juiste hoogte aan om spanning op je polsen en handen te minimaliseren.
 • Pauzes en handoefeningen: Neem regelmatig korte pauzes tijdens het werk om je handen en polsen te ontlasten. Gebruik deze momenten om hand- en polsoefeningen te doen om de spieren en pezen te ontspannen.
 • Houding en techniek: Let op je handpositie tijdens het werken. Houd je polsen recht en in lijn met je onderarmen. Vermijd herhaalde extreme buigingen van de pols.
 • Gebruik hulpmiddelen: Als je veel met de computer werkt, overweeg dan ergonomische hulpmiddelen zoals een ergonomisch toetsenbord en muis, evenals polssteunen.
 • Krachtvermindering: Probeer herhaalde krachtinspanningen met je handen te minimaliseren. Gebruik hulpmiddelen of verdeel taken om de belasting te verminderen.
 • Polssteunen tijdens het slapen: Draag ’s nachts polsbraces om je polsen in een neutrale positie te houden. Dit kan helpen om de druk op de mediane zenuw te verminderen.
 • Gezonde levensstijl: Een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd dieet kan bijdragen aan de algehele gezondheid en de gezondheid van je handen.
 • Bewustwording: Let op vroege symptomen van CTS, zoals tintelingen en lichte pijn in de handen en vingers. Vroege interventie kan verdere progressie voorkomen.
 • Raadpleeg een professional: Als je werk vereist dat je herhaaldelijk je handen en polsen belast, overweeg dan regelmatig overleg met een fysiotherapeut of ergotherapeut om preventieve maatregelen te bespreken.
 • Polsbraces: In sommige gevallen kan het dragen van polsbraces tijdens zwaar of herhaald handwerk helpen om de druk op de polszenuw te verminderen.

Door deze tips en adviezen in acht te nemen, kun je mogelijk het risico op het ontwikkelen van CTS verminderen en je handgezondheid behouden. Als je echter symptomen van CTS ervaart, zoals tintelingen, pijn of gevoelloosheid, is het raadzaam om onmiddellijk medisch advies in te winnen.

× Chat met ons